"Viktigt att spåra gifternas källa"

2:10 min

Efter att miljögifter upptäckts i Uppsalas dricksvatten kräver nu Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell att allt görs för att spåra hur miljögifterna kommit dit. Myndigheterna försäkrade i går att det rör sig om låga halter av miljögifterna, men Maria Gardfjell tycker att det är viktigt att inte förringa allvaret i upptäckten av ämnena.

– Det är ytterst allvarligt. Det är svårnedbrytbara ämnen med en hormonstörande effekt, och de kan påverka immunsystemet och fortplantningen hos människor. Men det som är viktigt nu är att man spårar upp vad som är källan till de här ämnena, att vi får veta varför de har hamnat i vårt dricksvatten, säger Maria Gardfjell (MP).

De ämnen som upptäckts i Uppsalas dricksvatten är perfluorerade alkylsyror, som används i bland annat rengöringsmedel och i brandsläckningsskum. Halterna har uppmätts i grupper av dricksvattenbrunnar vid Stadsträdgården och Kronåsen, totalt sex eller sju brunnar, som nu tagits ur drift.

De brunnarna står för vattenförsörjningen till bortemot hälften av uppsalaborna, runt 75 000 personer, men trots att de nu är stängda tills vidare råder ingen brist på dricksvatten, det finns reservkapacitet.

En effekt av upptäckten av miljögifterna har varit att Akademiska sjukhuset bytt dricksvattenkälla. Sjukhuset har tidigare tagit vatten från egna brunnar som ligger bara 100 meter från brunnarna där miljögifterna uppmättes och valde efter det att gå över till kommunalt dricksvatten för att inte ta onödiga risker.

Maria Gardfjell menar att det är viktigt att ta reda på varifrån miljögifterna kommer för att säkra att de inte fortsätter att förorena dricksvattenbrunnarna.

– I Botkyrka kommun, där man också upptäckt kemikalier i dricksvattnet, så var det flygplatsen som var källan till utsläppen. En av de viktigaste sakerna nu i Uppsala är att kontrollera om försvaret och Ärna flygplats kan ha ett ansvar, eller om det finns någon otillåten verksamhet som ligger till grund för det här. Och det måste man gå vidare med oerhört snabbt.

Maria Gardfjell tycker att kommun och inblandade myndigheter i stort sett agerat snabbt och bra i det här fallet.

– Men det finns en sak som jag är väldigt kritisk mot, och det är att vi politiker inte fått någon information om det här, trots att det gått flera månader sen man upptäckte problemet. Man har agerat nästan på ett sånt sätt som om man vill hemlighålla det här för både politiker och allmänheten. Det missgynnar faktiskt möjligheten att komma till rätta med problemen, säger Maria Gardfjell (MP).