Krav på nya hönsburar

Branschorganisationen Svenska Ägg tar avstånd från de äggproducenter som inte vill skaffa nya hönsburar.
Svenska Ägg tar avstånd från de äggproducenter som överklagat till domstol att de inte längre får dispens för att hålla höns i gamla burar. Svenska Ägg tycker tvärtom att det är livsviktigt för branschen att ställa om till godkända burar så fort som möjligt. Det är 26 äggproducenter, framförallt i Skåne, som vänt sig till länsrätten för att än en gång få förlängd dispens från kravet att hålla höns i burar med sittpinne, rede och sandbad. Jordbruksverket har sagt nej till att ge förnyad dispens och det blir nu länsrätten i Jönköping som får avgöra frågan. Men Svenska Ägg anser att de nya burarna är nödvändiga. Enligt ordföranden Berndt Johansson pågår ett intensivt omställningsarbete bland äggproducenterna. Anledningen är enkel: handeln och konsumenterna kräver att hönsen ska ha godkända burar.