Hässleholm

Kommunnätverk kritiskt till MP:s tågutspel

1:24 min

Att bygga ett nytt höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm är inte rätt väg att gå för att komma tillrätta med kapacitetsbristen på stambanan. Det menar Urban Widmark (M), ordförande i nätverket stambanan.com och kommunalråd i Hässleholm.

– Min uppfattning är att det hade varit bra om man satsade på det befintliga järnvägssystemet. Jag tror man ska se över det huset man har innan man börjar bygga nytt, säger Urban Widmark.

Det var på måndagen som Miljöpartiet presenterade sin satsning på infrastruktur i Skåne, som ett svar på regeringens infrastruktursatsning i höstbudgeten nyligen. Förslaget innhöll en satsning på en ny höghastighetsbana mellan Lund och Hässleholm.

Genom sitt förslag vill Miljöpartiet ge södra stambanan en del av höghastighetskakan, inte vara östra och norra, som i regeringens förslag på Ostlänken mellan Linköping och Stockholm och mellan Göteborg-Borås.

Satsningen beräknas kosta 16 miljarder, något Miljöpartiet vill finansiera genom lån.

Stambanan.com, ett nätverk av kommuner längsmed stambanan som lobbar för mer satsningar på tåg-infrastruktur, är alltså ändå kritiska till förslaget från Miljöpartiet. Kritiken gäller inte bara medtoden att bygga nytt istället för att rusta upp, utan även finansieringen genom lån.

– Man gör det lite väl enkelt för sig. Jag tycker man kan ställa krav på att Miljöpartiet redovisar hur man ska finansiera detta, säger Urban Widmark.