Norrköping

Marviken avvecklas

1:49 min

Avvecklingen av Marvikens kraftverk utanför Norrköping har nu inletts och före nyår ska allt teknisk utrustning vara borta. Verket byggdes ursprunglingen som ett kärnkraftverk, men startades aldrig.

– Mycket ut av det som är löst har vi redan fraktat bort. Allt annat fysiskt utrustning som pumpar, fläktar, kablar och ställverk kommer vi att plocka bort under året, säger Per Ljung, produktionschef på Vattenfall.

Reaktorn och den 80 meter höga byggnaden på Vikbolandet utanför Norrköping var tänkt att bli Sveriges första kommersiella kärnkraftverk i stor skala. Men 1970 beslutade den dåvarande regeringen att projektet skulle avbrytas eftersom man ansåg att tekniken som skulle användas där inte var helt driftsäker.

Istället användes reaktorbyggnaden till en början för att studera tänkbara olycksförlopp i kärnkraftverk. Senare installerade ägaren Vattenfall en oljeeldade ångpanna som driftsattes vid elbrist.

– Den elproduktionsanläggning med olja med väldigt låg verkningsgrad går inte driva idag. Det finns ingen framtid för sån energiproduktion.

Därför har Vattenfall under en längre tid haft planer på att sälja byggnaden och ett stort markområde runt den, men innan dess måste reaktorbyggnaden tömmas på all teknisk utrustning och därefter måste Vattenfall miljösanera hela området. Per Ljung säger att saneringen kommer att kosta många miljoner.

– Allt föroreningar kommer vi att ta hand om. Ännu har vi inte gjort någon upphandling av det, så jag kan inte säga exakt hur mycket det kommer att kosta men det handlar om miljontals kronor.