Göteborg

Lyckat hälsolyft på Hisingen

8:44 min

Hundratals patienter som deltagit i det hälsofrämjande projektet Hälsolyftet vid vårdcentraler på Hisingen har förbättrat sin hälsa.

En utvärdering av projektet visar att de patienter som engagerade sig sänkte sitt blodtryck och blodsocker, gick ner i vikt och minskade sitt midja-stuss-mått.

Deltagarna fick svara på frågor om sin livsstil och själva räkna ut sina hälsorisker. Sedan gick man igenom dem med en hälsopedagog eller sjuksköterska.

Totalt fullföljde drygt 2000 patienter hela programmet.

Programmet startades efter att det framkommit i den nationella folkhälsoenkäten att övervikt och fetma var vanligt på Hisingen.

Västekot