p4 morgon uppland

Projektledaren Sunita: "Läraren sa att romer inte fullföljer drömmar"

5:42 min

För 500 år sen kom romer till Sverige. Först 1960 fick romska barn tillträde till den svenska skolan. I dag finns fortfarande problem med fördomar och okunskap om minoritetsgruppen på skolor. Men det här vill den 22-åriga Uppsalabon Sunita Memetovic ändra på.

Diskriminering av romer ökar i Europa, menar forskare och människorättsorganisationer. I Sverige försöker regeringen motverka detta genom ett inititiativ som kallas "Romsk inkludering".

Sunita Memetovich, en romsk 22-årig juridikstuderande i Uppsala, har inom ramen för det initiativet startat projektet Anti(z) med fokus på diskrimineringen av romer i skolan. Projektet Anti(z) drivs av organisationen TRIS (Tjejers rätt i samhället), som Sunita Memetovic arbetar för, och startar under hösten i de fem testkommuner som medverkar i regeringens initiativ "Romsk inkludering". Kommunerna är Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö.