4 september

Sund och Kälvesten avslöjade fornsjöar

9:14 min

Språkprofessor Jan Strid berättar idag om hur han följde namnen på orter och platser och på så vis kunde påvisa att det i historien legat sjöar på platser där ingen tidigare trott.