Skolan

Skolverket mot mer rut för läxhjälp

Också Skolverket vänder sig emot regeringens förslag att utöka skatteavdraget för läxhjälp hemma även till gymnasieelever. Enligt verket kan förslaget gynna elever med rikare föräldrar och öka skillnaderna mellan elever.

"En skattereduktion skulle ge möjlighet för vissa elever att få stöd i sin läxläsning. Samtidigt måste detta vägas mot alternativ-användningen av skattemedel", skriver Skolverket om det förslag som finansdepartementet har lagt fram.

Lärarnas Riksförbund och Skatteverket har redan kritiserat regeringens förslag, som egentligen handlar om att förtydliga reglerna för barnpassning och rätt till skatteavdrag eller -reduktion för sådan. Många föräldrar anlitar redan något av de företag som har växt fram inom området för läxhjälp i hemmet, men då rubriceras det formellt som barnpassning. Finansdepartementet vill med sitt förslag göra tydligt att även läxhjälp ska omfattas av det så kallade hushållsskatteavdraget för hushållsnära tjänster.

Men Skolverket tolkar förslaget som att det också blir tillåtet med skatteavdrag för föräldrar som vill köpa läxhjälp till barn som går i gymnasiet. Verket säger sig inte förstå varför gymnasieelever ska omfattas av ett avdrag som var tänkt för barnpassning. Dessutom riskerar det att förstärka skillnader elever emellan, enligt verket, som har att göra med föräldrarnas ekonomi och sociala tillhörighet.

"Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och elevers resultat är väl belagda. Skolverket befarar att insatsen inte kommer att nå de elever som inte har resursstarka föräldrar. Med förslaget finns således en risk att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund i än högre utsträckning påverkar elevers resultat", skriver Skolverket men tillägger samtidigt att det "å andra sidan" gör det lättare för föräldrar som tidigare inte har haft råd att köpa läxhjälp till sina barn.

Men Skolverket understryker att det bästa är insatser för alla elever i skolan, till exempel läxhjälp i skolan.

TT