Svampsjukdom drabbar tallar

Den gotländska tallskogen har drabbats av svamp. Tallskytte heter svampsjukdomen som gör att barren lyser röda och i förlängningen kan leda till att unga tallar dör. Orsaken att sjukdomen brutit ut är den regniga sommaren i fjol.
Länsstyrelsens skogsvårdsenhet har hittills fått ett femtal rapporter från olika skogsägare på ön om tallskytteangrepp. Naturvårdsspecialisten Ingmar Danielsson säger att om träden drabbas är det bästa att avvakta. Det lönar sig inte att bekämpa svampen med gift, säger han.