Regeringen: Lärlingsplatser ska ge unga jobb

I den kommande höstbudgeten avsätter regeringen 2,2 miljarder nästa år för att stärka ungdomars möjligheter att få jobb. Pengarna ska gå till fler utbildningsplatser men också för att minska arbetsgivarnas kostnader för att anställa unga. Unga arbetslösa ska också erbjudas stöd på arbetsförmedlingen från första dagen.

– De här förslagen riktar sig i stor utsträckning mot personer som kan tänka sig lärlingsutbildning. Det andra handlar om personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som kanske hoppat av skolan, som i dag inte aktivt söker, och det gäller att göra ytterligare insatser, säger socialminister Göran Hägglund.

Alla fyra partiledarna hade dagen till ära i dag tagit sig till ett vårdboende i Helsingborg, där det sedan flera år tillbaka finns ett utbyggt lärlingssamarbete med gymnasieskolan i kommunen. Och just fler lärlingsplatser och mer pengar till de arbetsgivare som vill ta emot lärlingar är en del av vad regeringen vill använda pengarna som avsätts.

Unga arbetslösa ska också erbjudas stöd på arbetsförmedlingen från första dagen. Något som Johanna Nilsen som gick ut gymnasiet i våras saknar nu när hon söker jobb.

– Man måste vara väldigt på annars händer det inte så mycket, speciellt inte från arbetsförmedlingens sida.

Vad hade du önskat dig från arbetsförmedlingens sida?

– Lite mer stöd. Man måste ta väldigt mycket initiativ själv, annars hör de bara av sig när man har missat någonting.

Förutom mer stöd direkt av arbetsförmedlingen som Johanna Nilsen efterfrågar så ska också nystartsjobben stärkas. Arbetsgivare ska få motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften om de tar emot en ung långtidsarbetslös.

Även de som tar emot lärlingar ska få mer pengar. Många lärlingsplatser har stått tomma sedan reformen infördes men med mer pengar till arbetsgivaren tror utbildningsminister Jan Björklund att fler ska lockas.

Även andra utbildningsplatser blir fler, förutom 2000 lärlingsplatser även drygt 16000 fler platser nästa år, att dela på mellan såväl folkhögskolor, yrkesvux, som universitet och högskolor.

– Det är bättre att arbetslösa unga förkovrar sig än att de bara rullar tummarna, säger Jan Björklund.

Intresset för lärlingsplatser har ju varit lägre än väntat, även en del yrkesgymnasier har ont om elever, men det kommer att ändras, tror statsminisiter Fredrik Reinfeldt.

– Vi får komma ihåg hur nytt detta är. Det rimliga är att ge detta lite tid, och att vi får vänja oss i Sverige vid någonting som under lång tid inte funnits annat än i mycket begränsade delar av svensk arbetsmarknad, nämligen lärlingsutbildningar, möjlighet att visa upp sig på arbetsplatser.

Hur många jobb kan det ge?

– Det vet jag inte. Det hänger ju ihop med många frågor om hur konjunkturen går och hur klimatet i övrigt är för företagande, säger Fredrik Reinfeldt.

Arbetslösa Johanna Nilsen har många arbetslösa tidigare klasskamrater, men också en del som fått jobb.

--De jag känner som har fått jobb har fått det genom kontakter.