De som jobbar på krogen dricker ofta för mycket alkohol

Många som jobbar på krogen dricker för mycket alkohol.
Särskilt stort är problemet bland unga kvinnor.
Det visar en undersökning från Stockholms universitet.

Det är 6 av 10 kroganställda som dricker så mycket
att de riskerar att bli beroende av alkohol.
Störst är problemet bland kvinnor under 30 år.
Bland de unga kvinnorna är det 8 av 10
som dricker så mycket att de kan bli alkoholister.

Forskaren Thor Norström berättar vilka förklaringar
det kan finnas till drickandet:
-En del som väljer att bli servitriser eller kockar,
drack mycket redan innan de fick jobb på krogen,
säger professor Norström.

Dessutom kan det vara frestande att dricka just på krogen
eftersom det hela tiden finns alkohol i närheten.
En annan förklaring kan vara att jobbet är stressigt
och då kan det kännas lugnande att dricka alkohol.