Börs-VD: "Aktiehandelns nedgång oroande"

1:30 min

Aktiehandeln har rasat kraftigt den senaste tiden. På Stockholmsbörsen minskade den under augusti med mer än 56 procent jämfört med förra året. Oroande, tycker Stockholmsbörsens VD Jens Henriksson.

– Det är oroande att vi har en utveckling över världen som innebär lägre omsättning på aktiebörserna, säger Jens Henriksson.

Att intresset för aktier minskat kraftigt den senaste tiden har också Stockholmsbörsen märkt av, där minskade aktiehandeln under augusti med mer än 56 procent jämfört med förra året. En genomsnittlig dag handlades det för cirka 8 miljarder kronor, som kan jämföras med mer än 19 miljarder förra året. Också på andra handelsplatser har aktieintresset svalnat den senaste tiden.

Det är oron för världsekonomin som gör att handeln tappar, tror Jens Henriksson. Enligt honom tjänar Nasdaq OMX i dag en mindre andel pengar på just handeln med aktier. Av de totala intäkterna står aktiehandeln i Norden och USA för cirka 13 procent.

Den minskade börsaktiviteten ser Jens Henriksson därför inte som avgörande för Stockholmsbörsens verksamhet just nu och den kommer, som det ser ut nu, inte att innebära till exempel personalneddragningar.

Men han säger vidare att om den här utvecklingen fortsätter kommer det att få konsekvenser för branschen.

– Det är inte bra för branschen och det betyder nog att en hel del företag kommer att få problem. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är negativt för finansplatsen här i Sverige att vi ser lägre volymer, för det blir svårare då att få företag att finansiera sig på aktiemarknaden, säger Jens Henriksson.