Forskare: Farligare att ta stadsbussen än bilen

2:27 min

Det är farligare att ta stadsbussen än bilen. Betydligt fler bussresenärer skadas i stadstrafik än vad man hittills trott, visar en ny studie från Lunds tekniska högskola.

– Det är många lindriga skador, men förvånansvärt många allvarliga och måttliga skador också, säger Anders Wretstrand, trafikforskare vid Lunds tekniska högskola.

De allvarliga skadorna är svåra frakturer och skallskador. Forskarna har tittat på hur säker en resa är dörr till dörr med bil respektive stadsbuss. För att få en så korrekt statistik som möjligt har det nationella trafikskaderegistret, Strada, använts. Studien omfattar sjukhusrapporterade skador från fyra akutkliniker i Skåne. Under fyra år skadades 1 600 bussresenärer.

– Vi visar på ett tråkigt resultat, nämligen att det inte blir någon säkerhetsvinst om man väljer bussen istället för bilen och det är tråkigt när vi vill satsa på kollektivtrafiken för att utveckla den, säger Anders Wretstrand.

Forskarnas analyser visar att bussresenärernas skador inte beror på att bussen kolliderar med andra fordon, utan på att passagerare trillar i bussen under färd, vid på- och avstigning eller på väg till eller från busshållplatsen. Den officiella statistiken, som bygger på polisrapporterade skador, visar inte upp ett lika stort antal skadade bussresenärer.

– Om man bara tittar på den officiella statistiken så kanske man bara kan fånga upp ett hundratal, vi har hittat fyra gånger så många olyckor i vår studie jämfört med den officiella statistiken.

Studien är begränsad till fyra skånska akutsjukhus, men trafikforskarna tror att resultaten gäller även för övriga Sverige. Forskarna menar också att det finns ett mörkertal eftersom alla som skadas inte kommer till  sjukhusens akutmottagningar.

– Det är naturligtvis så att om man skadar sig lindrigt så är kanske inte akuten det första man går till utan det kanske är en vårdcentral, menar Anders Wretstrand.

Även om forskarna visat att det är betydligt säkrare att ta bilen än stadsbussen, så vill man understryka att det gäller för just bilisten. Om man skulle ta med de skador som bilen orsakar andra trafikanter i stadstrafiken, så blir bussen säkrare.

Anders Wretstrand menar att det går att minska antalet skadade bussresenärer genom att bland annat bygga bättre busshållplatser och att ha fler bussfiler för enbart bussar.

– Det kommer sannolikt ge goda säkerhetseffekter, för bussen kan köra jämnare och mjukare, säger han.