''Signalkräftan ska utrotas''

Länstyrelsen söker dispens hos kemikalieinspektionen för användande av gift för att utrota signalkräfta på ön.
Länsfiskerikonsulenten Rolf Gydemo säger att de behöver 280 000 kronor för att genomföra projektet. Försök har tidigare gjorts men det finns kvar signalkräfta på vissa håll. Orsaken till utrotningen är att den amerikanska signalkräftan som är inplanterad bär på kräftpest som smittar den inhemska flodkräftan.