Miljögifter även i sjukhusvatten

1:51 min

Samma miljögifter som upptäckts i det kommunala dricksvattnet i Uppsala har hittats i dricksvattnet till Akademiska sjukhuset. Sjukhuset har hämtat sitt dricksvatten från två egna brunnar, men båda har nu stängts efter att miljögifterna påträffats i dem.

John Johnsson, ansvarig för vattenverket på sjukhuset, säger att kommunen kontaktade sjukhuset efter att miljögifterna upptäckts i kommunens dricksvatten:
– Kommunen uppmanade oss att kontrollera våra egna brunnar. Vi hade samma värden som kommunen och då fortsatte vi med kommunalt vatten under tiden som kommunen utreder vad som är kontaminationskällan.

De uppmätta halterna i Uppsalas dricksvatten är bland de högsta som uppmätts i dricksvatten i Sverige av så kallade perfluorerade alkylsyror. Men halterna ses ändå som låga, några gränsvärden finns inte i Sverige. Hur länge miljögifterna funnits i dricksvattnet till Akademiska vet ingen i dag, de kan ha funnits i många år, brunnarna har använts sen 1995. Professorn i miljökemi Åke Bergman på Stockholms universitet ser inga risker för patienterna på sjukhuset eftersom de vistas där under relativt kort tid:
– Jag tittar nog mer på personalen som kontinuerligt finns på sjukhuset.

Behöver de vara oroliga?
– Nej, oro är i grunden destruktivt så här gäller det att agera och få bort den här källan.