Landstinget Kronoberg

Gemensamt journalsystem införs

Nu ska alla uppgifter om patienter journalföras i ett och samma system. Det innebär att vårdgivare i landstinget och i samtliga kommuner får tillgång till alla uppgifter som andra vårdgivare har journalfört, om patienten godkänner det.

På det här viset hoppas man göra vården säkrare och effektivare.

Det innebär att alla som är delaktiga i vården kring en patient får samma information om patientens provresultat, mediciner och behandlingar till exempel.

Från och med oktober i år ska dessutom landstinget Kronoberg ingå i en nationell journalföring så att vårdgivaren snabbt får en överblick över patientens vårdhistoria oavsett var i landet patienten fått vård.