Höga förväntningar inför ECB:s månadsmöte

2:11 min

Den europeiska centralbanken (ECB) håller i dag sitt månadsmöte i Frankfurt. Förväntningarna är höga på att banken ska presentera nya åtgärder mot krisen inom eurozonen och det är ECB-chefen Mario Draghi själv som skruvat upp förväntningarna.

– ECB är beredd att göra allt inom sitt mandat som blir nödvändigt för att bevara euron. Och tro mig: Det kommer att vara tillräckligt, sa Mario Draghi i London i somras.

Sedan dess har spekulationerna pågått om vad ECB planerar att komma med och när det ska ske. Många ser ECB som räddaren i eurozonens nöd, eftersom banken i princip har obegränsad tillgång till pengar. ECB kan nämligen trycka nya pengar – sätta igång sedelpressarna, helt enkelt.

Det som ser ut att vara på gång är någon form av stora köp av statsobligationer i de krisande länderna. Då ökar efterfrågan på obligationerna och dagens skyhöga räntor sjunker.

Det har ECB gjort förut under krisen och det fungerade då, räntorna sjönk. Problemet har varit att när ECB slutat köpa obligationer så har räntorna stigit igen. Därför förväntas nu någon mer långsiktig garanti från bankens sida.

Men planerna är kontroversiella. Det är framför allt Tysklands representanter inom ECB som varit kritiska.De tycker att ECB inte ska lösa problem som egentligen ligger på politikernas bord. Två tyska ledamöter har det senaste åren avgått i protest mot ECB:s sätt att agera.

Den nuvarande tyske ledamoten Jens Weidman har blivit allt mer uttalat kritisk de senaste veckorna. "Det skulle vara som att dela ut droger", har han sagt. När ett land väl vant sig med att räddas av ECB-pengar så blir landet beroende och allt tryck på att landet själv ska göra nåt åt sin ekonomi försvinner, enligt Jens Weidman.

Han har också påpekat att det skulle innebära en avsevärd risk för skattebetalarna. Obligationer är ett slags skuldsedlar, när man köper till exempel en spansk obligation så tar man över en liten del av Spaniens skulder. Om då ECB har köpt på sig berg av spanska obligationer, och det blir så att Spanien i slutändan inte klarar krisen i alla fall och måste få sina skulder nedskrivna, då blir det ECB som får ta en stor del av förlusten och ECB:s pengar är ju egentligen skattebetalarnas.

Sannolikt kommer ECB:s eventuella nya åtgärder att innebära någon form av kompromiss. ECB-chefen Mario Draghi förklarade i går inför Europaparlamentets finansutskott att om ECB börjar köpa statspapper så kommer det enbart att bli korta lån, upp till tre år. Det är förmodligen ett sätt att understryka att ECB:s insatser ska ses som ett kortvarigt stöd under tiden som landet i fråga sanerar sina statsfinanser.

Dessutom understryker Draghi att ECB bara kan gripa in under förutsättning att landet i fråga har bett eurozonen om hjälp och underkastat sig stränga villkor.