Vi har lättat på gasen

1:47 min

Vi blir allt bättre på att hålla hastigheten. På vägar där fartkameror har satts upp har andelen fortkörare minskat drastiskt, men även på vägar utan kameror sjunker hastigheten, enligt Trafikverket.

– Folk är klokare i trafiken nu jämfört med för 10-15 år sedan, säger Sharam Kamali som kör taxi i Halmstad.

På vägar med fartkameror kör numera färre än vad tjugonde fordon för fort. Mätningar på samma vägar innan kamerorna sattes upp visade att mer än var tredje fordon där körde för fort.

Men mycket tyder på att kamerorna fått effekt även på vägar där det inte finns kameror, medelhastigheten generellt på våra vägar har de senaste åren sjunkit med några procent. Det kan låta lite, men effekten blir stor, säger Ylva Berg som är trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.

– När det gäller just hastigheter så kan en väldigt liten sänkning vara skillnaden mellan om du överlever och inte. Det kan ha jättestor påverkan

På vilket sätt kan kamerorna ha haft effekt på vägar som inte är övervakade?

– Det är möjligt att både etablerandet av trafiksäkerhetskameror och justeringen av hastighetsgränssystemet har gjort att hastighetsfrågan har kommit upp på bordet. Det kan ha gjort trafikanter mer medvetna om att det är viktigt att hålla hastigheter.

Trafikverket hoppas kunna fördubbla antalet kameror fram till år 2020 från dagens 1100 till drygt 2000. Till skillnad från det motstånd som tidigare fanns mot kameror är nu efterfrågan ute i landet stor. Det berättar Eva Lundberg som är nationell samordnare för trafiksäkerhetskameror på Trafikverket.

– Väldigt många vill ha kameror. Många ringer till oss och önskar kameror för att det tycker att det går väldigt fort på deras väg.

Det talas till och med om namninsamling för detta.

– Ja, det har hänt också.