Stafettläkare eller inte?

Örebro läns landsting sparar pengar på att inte hyra in så kallade stafettläkare. Tvärtom mot många andra landsting, så anställer Örebro läns landsting vikarier istället.
Landstingsdirektör Ulf Marcusson tycker att stafettläkarna är en dålig lösning, både ekonomiskt och för patienten som får träffa många olika läkare i stället för en. Men en del hårt arbetande läkare skulle gärna se att Örebro läns landsting tar in stafettläkare, för att minska arbetsbördan. Landstinget i Dalarna betalade 94 miljoner kronor till såna stafettläkare förra året, och det var 35 miljoner mer än vad de tänkt sig.