sörmland

Fem nya fynd av dvärgbandmask

1:22 min

Fem nya fynd av dvärgbandmask har hittats i rävspillning i Sörmland, rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det är ännu oklart hur många olika rävar spillningsproverna kommer ifrån.

Om en människa smittas av dvärgbandmask kan det leda till skador på lever och lungor och i värsta fall döden. Men de smittskyddsrekommendationer som finns sedan tidigare kvarstår, trots de nya fynden. Risken för människor att smittas av parasiten dvärgbandmask i Sverige är fortfarande mycket liten, enligt SVA.

Resultaten som presenteras idag kommer från en analys av 788 spillningsprov kring fyndplatsen fyra kilometer sydväst om Katrineholm, där en infekterad räv hittades våren år 2011. Spillningen samlades in av jägare under förra sommaren inom en radie av 2,5 mil från fyndplatsen.

Fem av de smittade spillningarna hade hittats inom en radie av sex kilometer från den första fyndplatsen av parasiten, strax söder om Katrineholm. Ett prov plockades även upp knappt 12 kilometer söder om den första fyndplatsen, i Östergötland.

Enligt SVA går det inte att säga hur många olika rävar spillningen tillhör, men troligtvis är det fler än en. 

– Det är inte sannolikt att det är sex olika rävar, men det rör sig förmodligen om mer än ett djur, säger Eva Osterman Lind, veterinär och parasitolog vid SVA.

Det som talar för att det är fler än en räv är att man hittat smittad avföring så långt som 12 kilometer från fyndplatsen.

Enligt SVA bekräftar fynden att förekomsten av dvärgbandmask kan vara mycket lokal och variera inom ett område, och det har varit känt sedan tidigare. Alltså förändrar inte resultaten av studien den bedömning som tidigare gjorts.

Analyserna av fynden från förra året kunde göras först sommaren 2012, eftersom den nya analysmetoden för att testa rävspillning för dvärgbandmask som SVA utvecklat var klar först då.

Länsstyrelsen i Sörmland går inte ut med några nya rekommendationer med anledning av fynden. Man kan fortfarande äta bär i skogen, enligt myndigheten. Däremot framhåller länsveterinären vikten av att tvätta händerna när man varit ute och plockat bär och svamp. Hundägare ska inte pussa sina hundar, och ser man att hunden äter spillning ska man avmaska den.

Eva Osteman Lind på SVA säger själv att hon skulle kunna tänka sig att plocka bär i skogarna kring Katrineholm.

– Det skulle jag kunna tänka mig att göra utan att skölja dem, säger hon.

Dvärgbandmask hos räv påvisades första gången 2011 hos skjutna rävar. Hittills har man hittat fyra smittade rävar på tre olika platser i Sverige, i Katrineholm, Uddevalla och Borlänge.