Vattenfrågan för Skinnersdal

Miljödomstolen i Växjö utreder just nu vattenfrågan för det planerade bostadsområdet Skinnersdal utanför Jönköping.
Länsstyrelsen i Jönköping skriver i sitt yttrande att de kräver en gräns för hur mycket grundvatten man får ta ut till de 30 nya bostadshusen - både hur mycket vatten som får tas per DYGN och per ÅR. Man vill också veta mer om det vattenmagasin som måste uppföras och dessutom kräver Länsstyrelsen att ett eventuellt tillstånd måste prövas igen inom 20 år när man sett effekterna av vattenuttaget.