Reservkraften vid Visby lasarett räcker inte

0:41 min

Visby lasarett har inte tillräcklig med reservkraft vid strömavbrott. De reservkraftverk som omedelbart slås på vid strömavbrott räcker bara för att försörja drygt halva sjukhhuset med ström. Nu finns planer på ett nytt reservkraftverk för att täcka sjukvårdens behov.

Det var många larm som har löst ut efter strömavbrottet igår onsdag och även om mycket kunnat återställas på distans så har ändå många personer fått kontrollera att allt fungerar.

En av de verksamheter som inte klarar en enda sekund utan ström är viss verksamhet på Visby lasarett. Ett litet antal livsuppehållande maskiner får där avbrottsfri kraft eller "mycket viktig el" i rödmarkerade uttag.

Allt fler verksamheter på Gotland har satsat på egna elsystem som försörjer hela fastigheten hela tiden med elkraft, då elavbrotten inte är försumbart små på Gotland - men inte Visby lasarett.

Eter har besokt Visby lasarett idag där bland annat förlossningen och blodgivarcentralen har brister.

Göran Thomasson, enhetschef och driftchef på Visby lasarett ser nu fram emot den kommande projekteringen av helt ny reservkraft på Visby lasarett. Om drygt ett år kan en containerbaserad maskin stå på gården och leverera högspänningskraft till hela lasarettet, och mera därtill, tror Göran Thomasson.