STADSMISSIONEN:

Behövs nollvision mot hemlöshet

7:40 min

Antalet hemlösa i Sverige ökar och nya grupper hemlösa som börjar synas på gatorna är kvinnor och barn. Orsaken är att fattigdomen bland barnfamiljer ökat de senaste tio åren, säger Marika Markovits, direktor vid Stockholms Stadsmission.

– Den tendens vi ser nu, det handlar ofta om barnfamiljer med väldigt små ekonomiska marginaler som vräks på grund av obetalda hyror. Där det då har visat sig att socialtjänst och andra inte samordnar sina insatser tillräckligt väl för att förhindra en vräkning, säger Marika Markovits.

Bara fyra av tio kommuner har i dag rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer, enligt den första jämförelse som Socialstyrelsen gjorde i maj. Allt fler kvinnor och barn blir alltså hemlösa. Det gäller inte bara Sverige utan hela Europa.

Hemlöshet är ett europeiskt problem och just nu samlas företrädare för Stadsmissionen från hela Europa i Stockholm för att diskutera hemlösheten i Europa och vad man kan göra åt den. Man träffas vart fjärde år för att lyfta sociala frågor och hur problemen ska angripas, säger Marika Markovits.

– Det är väldigt spännande att träffas. Vi delar väldigt mycket erfarenhet av praktiskt socialt arbete och inspireras och utvecklas. Till exempel för fyra år sedan när vi var i Zürich fick vi se hur de arbetade med migrerande arbetare som ofta hamnade i väldigt svår utsatthet och utnyttjades i restaurangbranschen. Det inspirerade oss att för två år sedan starta Crossroads, en verksamhet i Stockholm som riktar sig till arbetssökande EU-medborgare, som ofta hamnar i hemlöshet här.

Enligt Socialstyrelsen senaste beräkning från 2011 så finns det 34 000 hemlösa i Sverige. Av dem befann sig cirka 4 500 personer i akut hemlöshet, varav 280 sov ute eller i offentliga utrymmen. Övriga bodde i olika kort- eller långsiktiga lösningar. I Sverige är den typiske hemlöse en 42 år gammal man utan familj. Ofta med missbruksproblem eller psykiska problem. Men bilden är på väg att förändras, det ser man i hela Europa säger Marika Markovits:

– Vi har ju sett en utveckling de senaste åren där allt fler EU-migranter som kommer för att söka arbete, hamnar i hemlöshet i Sverige. Det är en helt annan grupp, de har ingen missbruksproblematik eller är psykiskt sjuka, utan är fullt arbetsföra och längtar egentligen bara efter att kunna försörja sig och sina familjer.

Hur hemlösheten ser ut påverkas av många saker. Till exempel bostads- och socialpolitiken. Och den har kopplingar till såväl arbetsmarknaden, hälso- och sjukvården som integrationspolitiken. Marika Markovits vill att Sverige antar en nollvision när det gäller akut bostadslösa, det vill säga de som sover på gatan, i trapphus eller på akutboenden.

– Jag menar att det kan vi uppnå realistiskt sett genom att förhindra vräkningar. Det är så mycket bättre att låta människor bo kvar, stödja dem att klara av sina hyresskulder. Förbättra ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen så att man har råd att klara av livets nödtorft på ett bra sätt. Och så stöd till individer som av språkskäl, funktionshinderskäl eller annan typ av problematik inte klarar av att tala för sina rättigheter som medborgare. Då tror jag faktiskt att vi kan nå en nollvision i Sverige när det gäller människor som lever i akut hemlöshet.

Det behövs också en bostadspolitik som har som mål att alla har en bostad i Sverige. Det är ett minimikrav, säger Marika Markovits.

– Alla ska ha en bostad. Så vi måste få igång bostadsbyggandet i storstadsregionerna till exempel, säger Marika Markovits, direktor vid Stockholms Stadsmission.