Kronoberg

Frågan om regionkommun åter på bordet

Centerpartiet lyfter återigen frågan om Regionkommun Kronoberg. Partiet har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige och regionfullmäktige om att slå ihop Regionförbundet Södra Småland och Landstinget Kronoberg till Regionkommun Kronoberg redan efter valet 2014.

– Det här förslaget hade vi i vårt länsprogram redan inför valet 2010. Nu tycker vi det är dags att aktualisera detta eftersom den planerade regionförstoringen har flyttats framåt i tiden och beräknas ske tidigast 2019, säger landstingsrådet Lena Karlsson (c).

– Vi kan inte vänta till 2019. Med en Regionkommun Kronoberg får vi mycket större möjligheter att utveckla länet i avvaktan på en större regionbildning, säger Lena Karlsson.