Allt fler får ekonomiskt bistånd i Sverige

2:49 min

Personer beroende av långvarigt ekonomiskt bidrag, som tidigare kallades socialbidrag, fortsätter att öka i landet. Förra året var det över hundra tusen människor som hade bistånd i tio månader eller längre.

I Eskilstuna, som är en av de städer i landet som betalar ut mest försörjningsstöd räknat på antalet invånare, är det många som skulle vilja ha ett arbete.

– Det är stora barnfamiljer här i området bland alla arbetslösa, både kvinnor och män. Och det finns inget att göra, säger Perscha.

Hon jobbade på dagis när hon bodde i Iran och kom hit 1995. Perscha har nu inte haft ett jobb på 17 år.

– Det är inte bara jag, det finns tusentals som jag. Man skaffar praktik, men nej, inget jobb, säger hon.

Perscha vill så gärna jobba, berättar hon. Hon har praktiserat inom Samhall, dagis, köksarbete, äldreboende och hon har även gått svensk barnskötarutbildning, men någon anställning blir det inte.

Perscha är bara en av de över tio procenten av invånarna i Eskilstuna med försörjningsstöd. Enligt Socialstyrelsens senaste siffror är det bara Södertälje som har något högre andel och Sorsele i Västerbotten, Sveriges näst minsta kommun.

– Den stora gruppen är ungdomar, eller alla de under 35 år, och det här händer i hela världen i dag att ungdomar inte får in en fot på arbetsmarknaden över huvud taget. Den andra delen är de utrikesfödda som inte har något som helst nätverk och inga kontakter, säger Sarita Hotti, socialdemokratisk ordförande i Eskilstunas arbetsmarknads- och familjenämnd, som ansvarar för försörjningsstödet.

Kommunen räknar med att betala ut sammanlagt 200 miljoner kronor i försörjningsstöd i år och planen är att på något sätt få ner det med fem miljoner nästa år.

– Vi har följt den här utvecklingen noga de senaste åren, särskilt sedan krisen 2008. Det vi efterlyser i dag är ju att bredda perspektivet och få fler kommunala aktörer att se det här bekymret och se vad vi tillsammans kan komma på för att hitta en lösning, säger Sarita Hotti.

Vuxna över 18 år med långvarigt försörjningsstöd, i tio månader eller längre, blir fler i hela landet. Från drygt 84 000 personer 2006, då det låg som lägst, till närmare 110 000 förra året, enligt Socialstyrelsen.

Kruxet är att hitta jobben, för enligt Bo Wictorin, analytiker vid Eskilstunas näringsenhet, har 60 procent av de med försörjningsstöd här utbildning och är fullt ut arbetsföra.

Men dagens arbetsmarknad kräver allt mer specialiserade kunskaper.

– Det här är ett problem för hela Europa och västvärlden. Allt större andel går långa högskoleutbildningar, men när de kommer ut märker att det inte finns jobb inom just det de utbildat sig till, säger Bo Wictorin.

Och så kan man behöva tänka om när det gäller de enklare arbetsuppgifter som vi på så många håll rationaliserat bort över tid, säger nämndordförande Sarita Hotti.

– Inom vår egen hemtjänst till exempel så har vi undersköterskor som tvättar tvätt, städar och så vidare, fast de är utbildade till att göra något annat. Så här har vi rationaliserat bort jobben som inte kräver någon utbildning alls. Och det är nog här vi måste försöka vända på det igen på något sätt för att hitta de här arbetsuppgifterna som man skulle kunna göra om man inte har någon utbildning, för den här unga gruppen som är utanför, säger Sarita Hotti.