SÄTER

Vården av Thomas Quick granskas

Socialstyrelsen ska granska om Säters rättspsykiatriska avdelning misskött vården av Thomas Quick, numera Sture Bergwall.

Socialsstyrelsen har redan uttryckt en viss kritik mot att sjukhuset, efter att Bergwall tagit tillbaka sina erkännanden om mord, bland annat stoppat permissioner och utsatt honom för regelbundna kroppsvisitationer.

Nu ska avdelningen granskas ytterligare för att se om det ska vidas några åtgärder mot rättspsykiatrin i Säter.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se