Ängelholm

Fel av kommunen att neka barn fritidsplats

1:05 min

Ett barn i Ängelholm har av kommunen nekats plats på fritids då pappans sambo kommer vara hemma under hösten. Skolinspektionen tycker dock att kommunen gör fel.

Ängelholms kommun menar att pappans sambo är att betrakta som förälder till barnet, eftersom barnet bor med pappan och sambon. Därför tycker kommunen att barnet inte har rätt att gå på fritids när sambon är hemma i och med sin föräldraledighet.

Visserligen har en sambo ett visst mått av ansvar för barnet enligt föräldrabalken, men det finns ingenting som säger att barnet inte har någon rätt till fritidsverksamhet bara för det att pappans sambo är hemma. Hade sambo däremot varit barnets förälder så hade kommunen beslut inte varit sakligt felaktigt. 

Barnets biologiska mamma och pappa har delad vårdnad om barnet, och ingen av dem anser att pappans sambo är att anse som förälder till barnet. Och de har där stöd i lagen. Med förälder avses, enligt Regeringsrätten, endast biologiska föräldrar och adoptivföräldrar.

Det är på grund av dessa omständigheter som pappan har anmält ärendet till Skolinspektionen. Skolinspektionen ger pappa rätt och kräver nu att Ängelholms kommun omprövar sitt beslut vad gäller barnets rätt att gå på fritids.