P4 Morgon

Lägger du mycket föreningstid på dina barn?

Ideellt arbete från föräldrar är en förutsättning för att många idrotttsföreningar ska fungera. I hockeyklubben Växjö Lakers har den här frågan väckt diskussion. Det är en formulering i riktlinjerna till föräldrarna som väckt reaktioner. " Om du som förälder inte ställer upp på att arbeta de timmar som anslås inför varje säsong, kommer det att få konsekvenser för ditt barn i en eskalerande skala.", står det

Och  nu väljer klubben att ändra den delen i policydokumentet. Men vad tycker du om ideellt arbete i föreningslivet och hur mycket idell föreningstid lägger du på dina barn?