MARK

(S) vill betala ut ersättning i efterskott

1:37 min

Socialdemokraterna i Mark vill betala ut årets bortsparade habiliteringsersättning för funktionshindrade i efterskott. Ersättningen är på 36 kronor per dag, men förslaget stoppas av den styrande alliansen.

– Vi såg att det i kommunstyrelsens reserver för 2012 fanns pengar kvar och då ville vi ta den sista miljonen där för att återinföra det här habiliteringsbidraget och betala ut det retroaktivt från den 1 januari i år, säger kommunstyrelseledamoten Barbro Petersson (S).

Avskaffandet av den så kallade habiliteringsersättningen till funktionshindrade som är ute på olika arbetsplatser i kommunen har väckt starka känslor i Mark. Bland annat så har en protestlista med drygt 400 namn lämnats in till kommunstyrelsen.
Avskaffandet av ersättningen var en del i de stora besparingar som socialnämnden beslutade om förra året

Men att kommunstyrelsen skulle gå in med ett extra bidrag till en nämnd för ett specifikt ändamål, så som socialdemokraterna i kommunstyrelsen föreslagit, det fungerar inte tycker den styrande alliansen i Mark.

– Detta är socialnämndens ansvarsområde och då är det också socialnämnden som måste fatta beslut om vilka åtgärder man vill prioritera. Och vi är inne i budgetarbetet nu för 2013 och då kommer också socialnämnden att få göra nya prioriteringar vad som ska gälla 2013 och framåt, säger Leif Sternfeldt (C).

Men socialdemokrat Barbro Petersson menar att det visst hade gått att skjuta till pengar för återinförandet av habiliteringsbidraget.

– Jag anser att genom att skjuta till pengar från kommunstyrelsens sida kunde ge nämnden möjlighet att lätta på trycket för den här gruppen. För ska vi vänta på budgetarbetet och det inte blir något retroaktivt, då förlorar de ersättning för ett år och det kan eventuellt också bli ett år till, säger Barbro Petersson.