Henåns skola

"Lågt förtroende för Orusts kommun"

Problemen med Henåns skola ställer inte bara till det för själva skolgången. Föräldern Anna Friberg berättar att historien gjort att många Orustbor tappat förtroendet för kommunen då man försökt att dölja problemen för sina invånare.

– De har erkänt själva att de har mörkat rapporten, framför allt då från inomhusmiljön som de inte lämnade ut för ens väldigt sent, säger föräldern Anna Friberg.

Kritiken är inte nådig från föräldrarna vars barn har drabbats av mögelproblemen på Henåns skola. Att politikerna inte lyssnade på föräldrarnas vädjan förrän under tisdagen om att stänga ner skolan trots alla barn och lärare som drabbats av mögelproblemen har gjort att Anna Friberg inte längre känner att hon kan lita fullt ut på beskeden som kommer från kommunen.

– Nej, det gör man faktiskt inte riktigt. Absolut inte i detta skede, säger hon.

Hur den närmaste framtiden ser ut för barnen på Henåns skola har varken Anna Friberg eller någon annan förälder ännu fått reda på.

Desto säkrare är hon däremot på vilka besked hon vill ha för att låta sin 13-åriga dotter, som drabbats av astmatiska problem av möglet, återvända till Henåns skola.

– De beskeden får vara väldigt, väldigt tydliga att det absolut inte finns någonting i den skolan som kan påverka henne. Nu får det vara bra, annars får vi lyfta henne till en annan skola, säger Friberg.