Serie: Det delade Sverige Lagersberg i Eskilstuna - Barnfattigdomen ökar och många flyttar från de utsatta områdena

19 min

Den här hösten reser våra reportrar runt i olika utsatta områden runt om i landet. Områden där arbetslösheten är skyghög och många istället tvingas leva på socialbidrag och områden där barnen inte klarar skolan. Lagersberg är ett av de områdena i Sverige som enligt våra specialbeställda siffror från SCB har haft en växande andel barn med risk för att hamna i så kallad barnfattigdom. Gruppen har ökat från 60 till 87 procent under de senaste tio åren i Lagersberg. De olika stadsdelarna i Eskilstuna glider också isär allt mer socioekonomiskt. I sörmländska Eskilstuna finns sex bostadsområden med stor fattigdom. Vår reporter Katarina Gunnarsson åkte dit för att möta människor för att försöka förstå varför det blivit så i den gamla industristaden. 17-timmen