Göteborg

Senare avnavling på Sahlgrenska

1:27 min

Förlossningsvården i Göteborg har slutat klippa av navelsträngen direkt när barnen föds.

Tidigare var så kallad tidig avnavling, inom 20 sekunder, praxis. Men nu rekommenderas att vänta några minuter - såsom det sker i naturen.

Trots en tidvis intensiv debatt om huruvida sen avnavling är rätt har Sahlgrenska avvaktat med förändringen.

– Att just Sahlgrenska har väntat beror på att man ville vänta in en ny studie på 400 barn som gjorts i Halmstad. Där har man sett att för gruppen barn som avnavlas senare har de ett bättre järnvärde vid fyra månaders ålder. Man har inte sett om det har några konsekvenser. Men att det ger bättre järnvärde har bedömts vara ett tillräckligt skäl för att ändra rutinerna till det som naturen har, säger Anders Fasth som är professor i pediatrisk immunologi vid Göteborgs universitet och överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Västekot