Kungsbacka

Försenat arbete vid Kungsbackaån

1:33 min

I september skulle arbetet påbörjas med att säkra Kungsbackaån från nya översvämningar. Samtidigt finns det förorenade jordmassor intill ån och risken anses stor att föroreningarna sprids om man börjar jobbet med att säkra för översvämningar och skred.

Anledningen till att ån ska saneras är att en konsult bedömt att det finns stor skredrisk i centrala Kungsbacka. Gatuchefen Lars Björkman förnekar att risken för föroreningar skulle ligga bakom att arbetena ännu inte kommit i gång:

– Det finns inget som komplicerat det hela utan det handlar bara hur kommunen ska hantera det och hur vi ska få tillstånd att göra de olika sakerna. För vi får inte göra det utan olika myndigheters tillstånd.

I konsultrapporten skrivs att det kan vara ett mindre område på 700 kvadratmeter eller ett annat område ända upp till 8200 kvadratmeter som ska saneras.

Det låter som att ni inte riktigt vet säkert hur ni ska angripa det hela eller hur stort område det är.
– Det är också lite beroende på de olika ämnena och vilken grad man ska sanera. Det är några gränsvärden som vi diskuterar. Vi vet nog hyggligt hur mycket föroreningar det är, det är graden av saneringsnivå som inte är helt klarlagd.

Så är det sådana besked ni vill ha från politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott nu, hur stort arbetet ska vara och hur mycket det får kosta?
– Ja precis, det handlar om att hitta en rimlig nivå för arbetet. Det har trots allt legat där sannolikt sedan 60-talet och inte ställt till några större problem.