Kronoberg

Landstinget + regionförbundet = sant

1:38 min

Det mesta talar för att både Landstinget Kronoberg och Regionförbundet går i graven redan år 2015. En sammanslagning av de båda till en enda så kallad regionkommun finns det nämligen en kompakt majoritet för i landstingsfullmäktige.

Det är centern i landstinget som motionerat om regionkommun, och partiet ser flera fördelar med en sådan, säger Lena Karlsson (C), landstingsråd.

– Det blir tydligare vilket parlament och vilka folkvalda som styr. I dag har vi ju ett indirekt valt regionfullmäktige som människor inte känner till, det är väldigt anonymt fortfarande, trots att det funnits i fem år.

Och det finns fler fördelar anser hon.

– Vi behöver inte dubbelarbeta, i dag finns det ett visst dubbelkommando i länet. Vi kommer också att få lättare att få del av mer statliga medel för länets utveckling.

Stort stöd

En ansökan om att bilda regionkommun ska helst in före årsskiftet och det finns ett brett politiskt stöd för en regionkommun, även bland socialdemokraterna.

– Det finns en nästan total uppslutning kring detta. Anledningen till att det är vi som skriver motionen är att vi var först ut med de här tankarna och vi ser det som angeläget att det kommer upp på den politiska dagordningen snabbt.

Tidigast 2019 kan sedan en eventuell sydsvensk storregion bildas, men i den frågan är partierna betydligt mer splittrade.

– Där har vi olika åsikter och jag är inte så säker på att det blir någon sydsvensk storregion som fler andra partier vill, säger Lena Karlsson (C).