Särskilt stöd i skolan - en bristvara

29 min

Kaos i klassrummen, inkompetenta lärare och utslagning av elever.
För ett år sedan skärptes skollagen och alla elever, oavsett förutsättningar, skulle ha rätt till det stöd de behövde för att kunna gå i skolan.
Men när P1 programmet Kaliber i samarbete med UR:s Skolministeriet har varit i kontakt med ett hundratal skolpsykologer vittnar många om att lagen många gånger inte följs - elever med koncentrationssvårigheter saknar fortfarande ofta stöd och tvingas i värsta fall stanna hemma från skolan.