Ledning i Hongkong tillmötesgår demonstranter

2:20 min

I Hongkong har myndigheterna backat från ett hårt kritiserat förslag om att införa obligatorisk skolundervisning i kinesisk patriotism. Det skedde i sista stund före dagens parlamentsval och efter att över 100 000 personer demonstrerat mot förslaget.

– Vi gör ett tillägg till förslaget vilket innebär att vi ger skolorna bestämmanderätt till när och hur de vill införa moral och nationalundervisningen, sa Hongkongs ledare Leung Chun-Yings bara några timmar innan vallokalekerna öppnade i den forna brittiska kolonin.

Förslaget går ut på att skolböcker ska redogöra för det kinsesiska enpartisystemets fördelar. Demokratier med flerpartisystem liknas med kaos och händelser som himmelska fridens torg 1989 och svälten under Maos tid slätas över.

Officiellt har det sagts att reformen, som ska gälla från grundskolan och uppåt, är ett sätt att stärka den nationella känslan med Kina men demokratiaktivister i det delvis självstyrande Hongkong har dömt ut det som en form av hjärntvätt. Så här beskrev en elev det för lokala medier:

– När de väl infört den här undervisningen från första skolåret så kommer det att innebära att unga elever inte lär sig att ifrågasätta och inte heller kommer att våga kritisera regeringen i Kina i framtiden.

Söndagens val innebär att hongkongborna får välja en del ledamöter till ett regionalt parlament som i sin tur får en avgörande roll inför kommande val då det är tänkt att Hongkong ska få ett helt folkvalt parlament.

Enligt den politiska analytikern Willy Lam, som intervjuats av lokala medier, så utvecklade sig skolprotesterna till en politisk protest mot hur Fastlandskina försöker ta kontroll över hongkongborna allt mer inför ett framtida folkvalt parlament.

– Många i Hongkong är emot vår ledares försök att införa kinesisk moral här, säger Willy Lam.