Västerbottens län

Kraftiga prisökningar för bilprovning efter privatisering

En av de främsta anledningarna till att privatisera delar av Bilprovningen var att det skulle bli konkurrens om priset.Men siffror från Transportsturelsen som Dagens Nyheter presenterar visar att priset har stigit rejält. I slutet av förra året var spannet för besiktning mellan 295 och 420 kronor. Lägsta priset är nu höjt till 320 kronor och högsta pris ligger på 600 kronor.

Det har öppnats 59 nya stationer runt om i Svereige och ännu så länge har ingen stängts.