Stockholm

Hyresgäster känner sig lurade

Hyresgäster i en fastighet Blackeberg i västra Stockholm känner sig lurade av Stockholms stad. Hyresgästerna upplever att dom blivit erbjudna att ombilda sitt hus till bostadsrättsförening, men familjebostäder valde istället att sälja fastigheten till ett annat fastighetsbolag.

Familjebostäders VD, Magdalena Bosson, säger till Svenska Dagbladet att hon förstår hyresgästernas besvikelse men att direktiven för bolaget säger att det ska föra en aktiv fastighetsförvaltning och sälja fastigheter.