Regeringen satsar stort på utbildning av äldreboendechefer

1:13 min

Det behövs bättre chefer i äldrevården. Det menar barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) från Gnosjö. För att nå dit kommer regeringen att satsa nästan 100 miljoner kronor de närmaste tre åren.

- Även om vi ser att väldigt många äldre är nöjda med den äldreomsorg de får, så vet vi att det finns en förbättringspotential. Då är ledarskapet en nyckel för att höja kvalitén ytterligare. Bra chefer skapar en bra verksamhet, nöjda medarbetare och framförallt nöjda äldre, säger Maria Larsson.

Avslöjandena om missförhållanden i äldrevården får ofta stor uppmärksamhet. Och de kommer med jämna mellanrum i Jönköpings län och i resten av landet.

Det kan handla om gamla dementa som blir inlåsta på nätterna, dålig bemanning och hård arbetsbelastning, pensionärer som inte får komma ut så mycket de behöver och ibland dåligt bemötande eller rent av vanvård.

I första hand är äldrevården kommunernas ansvar och även om en del av problemen inom äldrevården har med resurser och viljan att satsa hos lokala politiker att göra, tror barn- och äldreminister Maria Larsson att en utbildningssatsning riktad direkt mot cheferna inom äldrevården kan få en betydelse.

- Cheferna har väldigt stor betydelse för hur klimatet och miljön blir, hur bemötandet är, hur man prioriterar sin tid på äldreboendet. Så det är en väldigt viktig pusselbit för att få en god omsorg.