SKÅNE

"Alkoholskadade barn uppmärksammas inte"

1:39 min

Idag anordnas internationella dagen mot alkoholrelaterade fosterskador, för att påminna om att alkoholintag under graviditeten kan ge barnet livslånga skador. Bara i Skåne finns 2500 barn som lever med olika typer av alkoholskador.

Katarina Wittgard, ordförande i föreningen för information om Featal Alcohol Syndrome, menar att många av de alkoholskadade barnen aldrig blir identifierade. Ungefär vart sjätte alkoholskadat barn får någon form av utvecklingsstörning. De andra hamnar i en gråzon och ses ofta bara ses som stökiga barn.

- Väldigt många hamnar i utanförskap, presterar dåligt i skolan och har det socialt dåligt, säger hon.

I vuxen ålder hamnar de alkoholskadade barnen ofta i kriminalitet och missbruksproblem. Katarina Wittgard tycker att det är viktigt att mödravården fortsätter att arbeta förbyggande med information om de negativa konsekvenserna vid alkoholkonsumtion. Men framför allt att övriga samhället blir bättre på att ta hand om de barn som faktiskt skadats.

- Allt ifrån barnavårdscentralen till förskolan och vidare ut i samhället. Det behövs en medvetenhet, så att man kan fånga upp dem och ge dem den hjälp de behöver, säger hon.