Stockholm

DO utreder inte Prideanmälan

Diskrimineringsombudsmannen, DO har valt att inte utreda om det förekom diskriminering då två män från Sverigedemokratisk ungdom, SDU, slängdes ut från ett seminarium på sommarens Pride festival. Mötet var till för icke-vita hbtq-personer som ville diskutera rasism.

Enligt SDU-arna blev de utslängda för att de hade vit hudfärg, men enligt arrangörerna uppfattades de som störande och hotfulla.