Miljöpartiet begär debatt om Jas

1:46 min

Regeringen beslutade för några veckor sedan att Sverige tillsammans med Schweiz ska skaffa en uppsättning av nästa generations Jas Gripens stridsflygplan. Miljöpartiet kritiserar att beslutet tagits innan den senaste försvarsberedningen är klar och begär nu en aktuell debatt i riksdagen.

– Vi vill ha en debatt kring detta. Detta är vår generations största industrisatsning. Uppemot 90 miljarder, kanske 140 miljarder, och det vill regeringen få igenom utan att svenska folket får debattera det ordentligt. Samtidigt ska vi ha en försvarsberedning som ska bereda det här ärendet, som ska tala om vi behöver de här planen eller inte. Då går regeringen och fattar ett beslut innan beredningen ens har startat, säger Peter Rådberg, försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Regeringen tillsatte i juli en försvarsberedning som ska göra bedömningar av den säkerhetspolitiska situationen. Resultatet ska vara underlag inför nästa försvarsbeslut som träder i kraft under år 2015.

Men beslutet att skaffa nya Jas-plan bygger på tidigare utredningar av det säkerhetspolitiska läget, säger riksdagsledamoten Cecilia Widegren som är alliansens gruppledare i Försvarsutskottet.

– Tidigare försvarsberedningar har kommit fram till att Sverige under överskådlig tid behöver kvalificerade luftstridskrafter. Det har Försvarsmakten analyserat och jobbat med efter beslut som riksdagen fattat.

För att finansiera satsningen får Försvarsmakten 300 miljoner kronor mer i ökade anslag under nästa år och lika mycket året därefter.

Den totala kostnaden för de nya stridsflygplanen beräknas under de kommande 30 åren ligga omkring 3 miljarder per år. Miljöpartiet tror att kostnaderna kommer att skena i väg, men Cecilia Widegren är inte orolig.

– Flygvapnet kostar resurser. Det gör de redan i dag. Även vidmakthållandet av det system som finns i dag är en stor del av Försvarsmaktens kostnader. Därutöver har kravet från både riksdagen och från Försvarmakten att dela kostnaderna med något annan för att det ska bli mer lönsamt för skattebetalarna.