Grekland i möten om löftesbrott

1:57 min

I Grekland inleddes för några timmar sedan en serie möten som ska avgöra landets framtid. Den så kallade Trojkan, EU-kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken, möter den grekiske finansministern Stournaras för att börja sin undersökning om Grekland har brutit sina löften.

Finansminister Anders Borg tror att resultatet kan bli att Grekland lämnar eurozonen.

Finansminister Anders Borg (M) i Ekots lördagsintervju i går:

– Jag tror inte man ska utesluta att vi hamnar i en situation, där Grekland i praktiken lämnar euron.

Inom ett halvår, säger du?

– Tja, kanske sex, nio eller tolv månader. I det tidsperspektivet.

Det är onekligen speciellt, att en europeisk finansminister med ganska stark ställning, offentligt mer eller mindre dömer ut de grekiska räddningsförsök som pågår inom eurozonen.

Och det ger en bild av att Grekland är ett specialfall, där allt fler europeiska politiska makthavare gett upp hoppet om att Grekland ska gå att rädda kvar inom eurozonen. Och att koncentrationen nu ligger på att förhindra att främst Spanien, men också Italien, drabbas av greksmitta.

Alla utbetalningar av räddningspengar till Grekland har stoppats. Inom en eller högst två månader ska det avgöras om utbetalningarna ska återupptas igen. Och det beslutet ska baseras på vad trojkan kommer fram till. Det är den undersökningsprocessen som inleddes i Aten i dag.

Men redan nu finns det uppgifter om att resultatet av undersökningen kommer att bli deprimerande. Att den ska visa att Grekland långt ifrån har uppfyllt sina åtaganden och kommer att behöva ännu mera stödpengar än de ungefär motsvarande två tusen miljarder kronor de redan fått.

Anders Borg säger att det kan det resultera i att Internationella valutafonden drar sig ur räddningsförsöken. Och blir det så, är förstås frågan om euroländerna kommer att fortsätta att ösa in skattepengar i ett räddningsprojekt som världens finanspolis, alltså IMF, har underkänt.

Anders Borg tror att det inte behöver få så stora konsekvenser om Grekland lämnar eurozonen. Det har gjorts mycket under de senaste två åren för att minska risken för spridningseffekter. Men ingen kan veta säkert vad effekterna skulle bli.

– I våra riskscenarier ligger naturligtvis en väsentligt stökigare utveckling i Europa, säger finansminister Anders Borg.