Färre småbarn vaccineras

Allt färre småbarnsföräldrar låter vaccinera sina barn mot mässling, påssjuka och röda hund. Preliminär statistik från landets barnavårdscentraler visar att knappt 89 procent av tvååringarna vaccinerats, det är fem procentenhter färre än förra året.
Antalet vaccinerade barn är nu så lågt att Smittskyddsinstitutet varnar för mässlingepidemier. Bakgrunden till att färre barn vaccineras tros vara uppgifter om skadliga biverkningar av vaccinet som tex autism, men Smittskyddsinstitutet avfärdar alla påståenden om sådana samband.