Örebro län

Tågstopp i Hasselfors och Svartå utreds

1:46 min

Boende i Svartå och Hasselfors skulle enkelt och snabbt kunna arbetspendla med omvärlden, bara tågen stannade i samhällena.

Det tycker kristdemokraten och landstingspolitikern Bo Rudolfsson och nu ska Länstrafiken undersöka hur stort underlag det finns för ett tågstopp. För Värmlandstrafiken ska i december börja köra tåg mellan Karlstad och Hallsberg. För ortsborna vore det en välkommen service.

– Det vore värt jättemycket för byn, att fler kanske flyttar hit och kan pendla med tåg, säger Helen Strömberg som bor med sin familj i Hasselfors.

Nere vid stationsområdet finns idag ingen perrong, så mycket arbete återstår innan det skulle kunna bli ett tågstopp, men Bo Rudolfsson, (KD) tycker ändå att det vore en bra idé.

– Man ger möjlighet för de två kommunerna som har det svårt befolkningsmässigt och ekonomiskt att leva lite bättre. Det blir många nya arbetstillfällen i Hallsberg, det ger möjlighet att inte bara bo där, utan i naturen, hävdar Bo Rudolfsson, (KD).

Länstrafiken har ju också ansvar för att hela länet ska leva, menar Bo Rudolfsson, kristdemokraterna.

-– Det här behöver vi för att hjälpa till och stötta utvecklingen i länet så vi inte hamnar i bakvatten i Mälardalen!

Bergslagen har idag många bra tågförbindelser, men i södra Närke finns mycket att göra för att förbättra servicen. Men i dagsläget är det trångt på banan, det behövs ett nytt järnvägsspår för att få stanna, och frågan är hur många som kommer åka, menar Jonas Karlsson, socialdemokrat och ansvarigt lanstingsråd.

– Vi vill titta på resandeunderlaget, hur många bor där, vad har de för pendlingsmöster, var jobbar de. Men är det för lite kommer det vara svårt att få till en tågtrafik, säger Jonas Karlsson, (S).