Halmstad

"Jag hade inte knarkat färdigt, sa läkaren"

1:42 min

Frida Johansson fick flytta från Halland till Skåne för att få Subutexbehandling mot sitt heroinmissbruk. Katarina Viebke, psykiatrichef i södra Halland, har förtroende för den läkare som nekade Frida behandlingen.

Frida Johansson blev nekad Subutex-behandling av den ansvariga läkaren i södra Halland. Två månader senare blev hon godkänd av en läkare i Skåne, och får nu Subutexbehandling i Helsingborg.

Katarina Viebke, chef för psykiatrin i södra Halland, säger att det låter märkligt, eftersom det är samma regler i Skåne som i Halland.

– Vi följer de nationella riktlinjerna som finns och det låter märkligt att hon ska behöva uppsöka Skåne för att få behandling, säger Katarina Viebke, chef för psykiatrin i södra Halland.

Enligt Abit Dundar, utredare på Socialstyrelsen, ska man inte behöva flytta för att få subutex-behandling:

– Jag vet inte vad bakgrunden är, men naturligtvis är det inte bra att man nekat henne detta. Det är mycket enkelt. Om man har ett dokumenterat heroinberoende och man söker hjälp, så tycker jag att alla ska få det.

Han tror att man kan få olika behandlingar beroende på vilken läkare man träffar. Det beror på läkarens erfarenheter.

Psykiatrichefen Katarina Viebke tror däremot inte att olika läkare gör olika bedömningar:

– Hypotetiskt kan det säkert vara så, det är upp till läkaren att göra en bedömning och att bära det ansvaret som det innebär. Samtidigt så följer alla läkare de nationella riktlinjerna.

Vad säger du om att en patient var tvungen att flytta till Skåne för att få subutex-behandlingen?

– Jag kan inte svara på det fallet, men vi följer de riktlinjer som finns. Och Skåne har samma riktlinjer som oss.

Frida Johansson hade missbrukat heroin i 23 år. Idag får hon Subutex-behandlingen i Helsingborg.

När den ansvariga läkaren här i Halland nekade henne behandling vägde hon 36 kilo, hade tagit 4 överdoser på kort tid samt hade utlåtande från en psykolog som förordade Subutexbehandling.

– Jag fattar inte varför de nekar mig här i Halmstad. Här hade jag inte fått den här hjälpen. Det är ett år sen de nekade mig i Halmstad och när jag tänker på hur risig jag var då så kan jag inte förstå det. Läkaren nekade mig och sa att "jag inte hade knarkat färdigt". Efter det tog jag en ny överdos eftersom jag inte orkade leva längre , säger Frida Johansson.

Kan man säga att subutexbehandlingen räddade ditt liv?
– Ja, hade jag inte fått den hade jag inte levt. Det tar väck de värsta topparna och man orkar göra saker. Man orkar stå ut med dig själv. Man orkar ta tag i saker. Det har varit räddningen i mitt liv.

Hur länge har du varit drogfri nu?
– Åtta månader, det är det längsta jag varit drogfri utan något vid sidan om.