Fortsatt ökning av HIV på Kola

Spridningen av HIV viruset har ökat kraftigt i Murmansk län på Kolahalvön det senaste året. Allt fler gravida kvinnor är nu också hiv smittade vilket oroar läkarna.
På bara ett år har antalet personer som smittats av HIV i Murmansk län mer än tredubblats från ca 200 för ett år sen till 715 personer i mars månad i år enligt officiella uppgifter. I staden Murmansk finns 347 HIV infekterade personer enligt samma statistik. De flesta som smittats av HIV är injektionsmissbrukare och eftersom den kategorin ökar starkt i Ryssland har också antalet HIV fall ökat kraftigt. Ett problem som oroar läkarna i Murmansk är att allt fler unga, gravida kvinnor smittats av HIV. Sen 1998 till idag har 9 gravida kvinnor smittats och sen fött barn. Barnen måste sen stå under medicinsk observation i två år för att man ska kunna konstatera om också de HIV smittats. Dessutom måste de HIV smittade kvinnorna få en speciell behandling redan under graviditen för att skydda fostret. Den behandlingen är dyr och har tidigare finansierats av den Ryska staten. Men nu är beskedet från Moskva att det måste betalas av lokala medel.