آیا ایتالیا کشوری امن برای اخراج پناهجو به آنجاست؟

3:12 min

نوجوان بیمار افغان، علی که پیشتر گزارشی از او در پژواک پخش شد، تنها نیست و تعداد زیادی کودک تنهای پناهجو در خطر اخراج از سوئد به ایتالیا هستند. چندین نوجوان دیگر نیز به ایتالیا فرستاده شده اند. تا کنون بیش از صد کودک پناهجو حکم اخراج به ایتالیا رادریافت کرده اند، کشوری که مقصد اول آنها در وردشان به اروپا بوده است. یک هفته پیش جوان شانزده ساله افغان، نصرت شداب از سوئد به ایتالیا فرستاده شد. در شهر رم، پرسنل اداره کل مهاجرت او را به پلیس فرودگاه تحویل دادند.او هم اکنون در خیابانهای ایتالیا سرگردان است.

او در پیامی تلفنی به رادیو سوئد می گوید که آنها گفتند، پلیس برای پیدا کردن محلی برای ماندن به من کمک می کند.

نصرت شداب از افغانستان به سوئد آمد، اما چون کشور اولی که او در آن ثبت شده است ایتایا ست، مسئولان مهاجرت سوئد، بدون بازکردن پرونده ای، او را تحویل پلیس این کشور کرده اند. تمامی پناهجویانی که از ایتالیا خارج شده اند، شهادت از بدرفتاری پلیس و ناکارآمدی سیستم پناهجوئی این کشور می دهند. نصرت شداب بدون اینکه محلی برای اقامت بیابد در ایتالیا سرگردان است

او می گوید که من اصلا محل کمپ را نمی دانم، یک بیلط برای من خریدند و گفتند به کمپ بروم. تا کنون صدها کودک تنهای پناهجو که اکثرا از کشور افغانستان هستند، حکم اخراج به ایتالیا را دریافت کرده اند. کشوری که بسیاری از انجمن های حمایت از پناهجویان و حقوق بشری خواستار توقف اخراج این کودکتان به این کشور شده اند.دانمارک و فنلاند هم اکنون این اخراج ها را متوقف کرده اند اما مسئولین اداره کل مهاجرت سوئد بر این نکته که ایتالیا کشوری مطمئن و آزاد است تاکید می کنند. میکائیل ریبن ویک مدیر قضائی اداره کل مهاجرت سوئد با تائید مشکلات ایتالیا در پذیرش مهاجران می گوید که ایتالیا سیستم پذیرشی بدتر از سوئد دارد اما مکانهائی برای نگهداری از کودکان تنهای پناهجو در این کشور هست و سیستم قضائی ایتالیا به پرونده پناهندگی آنها رسیدگی می کند.او اضافه می کند که ایتالیا کشوری دموکرات است و اداره پلیس و سیستم قضائی خود را دارد و ما نمی توانیم از سوئد برای آنها تصمیم گیری کنیم.

در این باره بیشتر بخوانید