Tågkompaniet satsar på fler tåg

I dag ska anbuden på tågtrafiken i norrbotten vara inlämnade till Rikstrafiken. Trafiken innehåller i år flera nyheter.
Det gäller linjen Luleå - Umeå 5 dar i veckan alternativt 6 dar i veckan, å dessutom Kiruna - Umeå 5 dar i veckan. I fjol avbröts upphandlingen av trafiken efter tågkompaniet påtalat för konkurrensverket att SJ å Connex var för sig kvalificerade sig för upphandlingen - men ändå valde att gå ihop. Därför vill man få prövat om samarbetet mellan SJ och Connex var förenligt med konkurrenslagstiftningen. För att slippa krångel beslöt rikstrafiken då att göra en kortare upphandling - som vanns av Tågkompaniet. På grund av det la konkurrensverket ner sin utredning. Connex vill inte kommentera vilka upphandlingar de kommer att lägga anbud på.