Västernorrland

Få poliser vågar kritisera sina chefer

Det finns en stor rädsla för att framföra kritik inom polisen. Nästan sex av tio poliser har avstått från att framföra kritik mot chefer eller den egna arbetsmiljön på grund av rädsla för repressalier, enligt en medlemsundersökning som fackföreningen Polisförbundet har gjort.

– Det är helt oacceptabelt att poliser inte vågar framföra kritiska synpunkter, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Enligt henne är en tyst organisation ett hinder för att utveckla verksamheten och bidrar knappast till att göra polisen till en effektiv, modern och attraktiv arbetsplats.